Immaterielle rettigheder


Vores rådgivning omfatter generel rådgivning om immaterielle rettigheder (IPR), herunder ophavsrettigheder, varemærker, designs og domæner, ligesom vi også hjælper med at registrere disse.

Vores rådgivning vil ikke automatisk føre til, at vores klienter skal registrere flere rettigheder – flere registreringer giver ikke nødvendigvis bedre beskyttelse. Rådgivningen er strategisk i forhold til omfanget af registrerede rettigheder og økonomi.


Via et stort netværk af advokater er vi i stand til at indlevere ansøgninger om beskyttelse af vores klienters rettigheder over hele verdenen.

Vi rådgiver private personer, start-ups, SMV’er og store internationale virksomheder.